Γεωτρήσεις στη Θεσσαλονίκη

Δοκιμαστική άντληση

Εκκρεμές για εντοπισμό νερού

Εύρεση νερού

Μέθοδος Ραβδοσκοπίας

Μικρά γεωτρύπανα

Πώς βρίσκουμε νερό

Υδρογεωτρήσεις και οικολογία