Μια γεώτρηση στέφεται με πλήρη επιτυχία, όταν τελικά η άντληση του ρευστού, του νερού για τις αντίστοιχες γεωτρήσεις, πραγματοποιείται με τρόπο συνεχή, ομαλό και απρόσκοπτο, στην κατάλληλη παροχή, με την κατάλληλη μανομετρική πίεση, στο επιθυμητό ύψος άντλησης. Πολλά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει αυτό και στρατηγικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, έχει το αντλητικό συγκρότημα. Ως εκ τούτου, η επιλογή της αντλίας κατέχει σημαντική θέση από πλευράς σημασίας για την επιτυχία μιας γεώτρησης.

Οι τεχνικοί μας με την πολύχρονοι εμπειρία, έχοντας στο ενεργητικό τους πολλές περιπτώσεις επιτυχημένης μελέτης και εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων, σε συνεργασία με τα άριστα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα, λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών ενός αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης. Είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απόλυτη επιτυχία και την πλήρη απόδοση της γεώτρησης που θα μας εμπιστευτείτε να την υλοποιήσουμε από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελική λειτουργία. Με τον επαρκή εξοπλισμό μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και οποιαδήποτε περιοχή σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της αντλίας γεώτρησης είναι: το είδος χρήση της αντλίας (αστική, βιομηχανική, ύδρευση, άρδευση), το είδος του νερού που αντλείται (θαλασσινό, καθαρό ή υφάλμυρο), η περιεκτικότητα του σε ξένα σώματα (λάσπη, άμμος, χαλίκι κλπ), η θερμοκρασία του, η οξύτητα του (pH), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης (βάθος, διάμετρος), η παροχή και πίεση που απαιτείται στη συγκεκριμένη εφαρμογή της γεώτρησης, η στάθμη του νερού της γεώτρησης στατική ή δυναμική, το ύψος ή η απόσταση στα οποία πρέπει να φτάσει το νερό, τα τεχνικά και διαστασιολογικά στοιχεία των σωληνώσεων, το είδος του ηλεκτρικού ρεύματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τύποι και κατηγορίες αντλιών γεωτρήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Ανάλογα με τη χρήση της γεώτρησης, υπάρχουν αντλίες γεωτρήσεων νερού για σπίτια και κήπους, για άντληση νερού από πηγάδια, για βιομηχανικά συγκροτήματα, για άρδευση νερού σε αγροτικές περιοχές, για ύδρευση αστικών περιοχών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ή για γεωτρήσεις γεωθερμίας, εφοδιασμένες με εναλλάκτες θερμότητας οι οποίοι είναι για να αξιοποιούν τις σταθερές θερμοκρασίες του υπεδάφους.

Ανάλογα με το βάθος της γεώτρησης, υπάρχουν αντλίες γεωτρήσεων επιφανείας και υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων. Για βάθη μεγαλύτερα από 8 μέτρα, αλλά και για μεγάλες αποστάσεις, οι ιδανικές αντλίες είναι οι υποβρύχιες αντλίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι αντλίες επιφανείας είναι οι πλέον κατάλληλες.

Οι αντλίες επιφανείας είναι κατά κύριο λόγο φυγοκεντρικές, αφού το υγρό εισέρχεται σε αυτές από το κέντρο και με τη βοήθεια της μιας ή των περισσότερων φτερωτών, εκτοξεύεται στα περιφερειακά τοιχώματα της αντλίας, και από εκεί οδηγείται στην έξοδο προς την εκτίναξη του νερού από τον αγωγό εξόδου που ξεκινάει από εκεί. Οι αντλίες αυτές διακρίνονται βάσει του αριθμού των φτερωτών τους, σε μονοβάθμιες, διβάθμιες και πολυβάθμιες αντλίες νερού. Άλλα είδη αντλιών επιφανείας είναι με ακτινωτές φτερωτές (radial) για ειδικά πιο πυκνόρευστα υγρά, γραναζωτές, με λάμες, περιφερειακές αντλίες νερού, αντλίες γεωτρήσεων αυτόματης αναρρόφησης και άλλες όπως αντλίες για τροφοδοσία νερού υπό πίεση, κατάλληλες για πιεστικά συστήματα.

Για μεγαλύτερα βάθη, οι κατάλληλες αντλίες γεωτρήσεων είναι οι υποβρύχιες αντλίες νερού και οι στροβιλιφόρες αντλίες νερού ή αλλιώς πομόνες. Αυτές οι αντλίες νερού είναι κατάλληλες και για πηγάδια. Κατασκευάζονται σε διαμέτρους από 2’’ έως 8’’ και μπορούν να φτάσουν σε μήκος 3 μέτρα. Ανεβάζουν το νερό σε μεγάλο ύψος επειδή αποτελούνται από πολλές φτερωτές, ή μια τοποθετημένη πάνω από την άλλη, ώστε να δημιουργήσουν ένα πολυβάθμιο σύστημα φτερωτών. Οι υποβρύχιες αντλίες μπορεί να είναι επίσης μονοκάναλες, δικάναλες, με κοπτήρες, με φτερωτές vortex (περιδίνησης του νερού σε θάλαμο) κ.α.

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, υπάρχουν πλαστικές, χαλύβδινες, ανοξείδωτες, από ειδικά πλαστικά ιδιαίτερης σύνθεσης για αντοχή σε οξέα, και από ειδικά μεταλλικά κράματα για άντληση ειδικών ρευστών. Για άντληση θαλασσινού νερού π.χ., το υλικό κατασκευής των αντλιών θα πρέπει να είναι INOX AISI 316.

Τέλος, ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης κίνησης, όλες οι αντλίες γεωτρήσεων νερού μπορεί να είναι ηλεκτρικές, με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα.

Η σωστή επιλογή της αντλίας γεώτρησης, δεν εγγυάται από μόνη της την ομαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή εγκατάσταση με την τοποθέτηση όλων των μερών του συγκροτήματος στα κατάλληλα σημεία με τις σωστές συναρμογές. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την άψογη χωρίς προβλήματα θέση σε λειτουργία αντλιών νερού και συγκροτημάτων.

Επίσης το τμήμα service της εταιρίας μας αναλαμβάνει με εξαιρετικά χαμηλό κόστος να παρακολουθήσει και να εκτελεί τακτικό πρόγραμμα συντήρησης αντλητικών συστημάτων, διασφαλίζοντας την μείωση φθορών και ανάγκης επισκευών, αν και σε περίπτωση ανάγκης είμαστε εξοπλισμένοι και καταρτισμένοι και για επισκευές αντλιών νερού, όποιου μεγέθους, από το πιο μικρό, μέχρι το πιο μεγάλο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του αντλητικού σας συγκροτήματος χωρίς ζημιές ή φθορές και να σας βοηθήσουμε στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης συμβεί, με ταχύτητα, αξιοπιστία και χαμηλές τιμές για όλη την Ελλάδα.