Η εταιρεία μας με μακροχρόνια δραστηριοποίηση στον τομέα της ανόρυξης γεωτρήσεων στη Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την υπόλοιπη Ελλάδα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Έχοντας σαν κύριο άξονα την άψογη και ταχύτατη εξυπηρέτηση είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες μας.

Μία από τις πιο σημαντικές εργασίες που πρέπει να γίνουν, αφού ανοιχτεί η γεώτρηση, είναι η χαλίκωση. Σαν διαδικασία έχει το μικρότερο κόστος όμως σε περίπτωση που δε γίνει σωστά και υπάρξουν τεχνικές αστοχίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση στο νερό ή και την ολική αχρήστευσή της γεώτρησης. Κατά τη διαδικασία της χαλίκωσης τοποθετείται χαλίκι μεταξύ των τοιχωμάτων της γεώτρησης και της σωλήνωσης. Είναι ουσιαστικά το γέμισμα του κενού χώρου που υπάρχει γύρω από τους σωλήνες που έχουμε τοποθετήσει.

Η επιτυχία της χαλίκωσης σε μια γεώτρηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του τεχνικού προσωπικού καθώς και στην τήρηση κάποιων βασικών κανόνων. Έτσι τα χαλίκια που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να έχουν πρόσθετες ύλες όπως άμμο ή χώμα ή να έχουν γωνίες. Αντιθέτως το σχήμα τους πρέπει να είναι στρογγυλεμένο, να έχει σωστή διαβάθμιση και σωστή διάμετρο. Τέλος όπως είναι προφανές το χαλίκι που θα επιλέξουμε για τη χαλίκωση της γεώτρησης θα πρέπει να είναι καθαρό από μικροβιακές επιμολύνσεις όπως κολοβακτηρίδια για να μην υπάρξει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Η χαλίκωση ως φυσικό φίλτρο νερού

Στόχος της χαλίκωσης είναι η δημιουργία ενός φυσικού φίλτρου το οποίο θα καθαρίζει το νερό καθώς αυτό περνάει από από τον υδροφόρο ορίζοντα μέσα από τα τοιχώματα της γεώτρησης. Η εταιρεία μας γνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η σωστή χαλίκωση τόσο για την ποιότητα του νερού όσο και για τη σωστή λειτουργία της γεώτρησης ρίχνει μεγάλο βάρος σε αυτή.

Η σωστή χαλίκωση εμποδίζει τη δημιουργία γεφυρών μέσα στο φίλτρο που σχηματίζουν τα χαλίκια. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν γέφυρες μέσα το χαλικόφιλτρο υπάρχει περίπτωση η γεώτρηση να χάσει σιγά σιγά τη σταθερότητά της και να καταρρεύσει. Η εταιρεία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ανόρυξη των γεωτρήσεων ξέρει πως για μια επιτυχημένη και σωστά στηριγμένη γεώτρηση το κλειδί είναι η σωστή χαλίκωσή της.

Εκτός όμως από την καλή στήριξη η χαλίκωση αποτελεί το στοιχείο κλειδί για την παροχή ποιοτικού νερού από τη γεώτρησή σας. Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός ρόλος της χαλίκωσης είναι να φιλτράρει το νερό που διέρχεται από τον υδροφόρο ορίζοντα προς τη γεώτρηση. Τα χαλίκια που υπάρχουν έχουν σαν σκοπό να συγκρατούν τα χώματα, τις λάσπες ή οποιαδήποτε άλλο μαλακό πέτρωμα μπορεί να υπάρχει στο νερό μέσα από ένα φυσικό φίλτρο.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας μεγάλη πείρα στον τομέα της ανόρυξης στιβαρών γεωτρήσεων αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα μιας σωστής χαλίκωσης η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της μακροχρόνιας καλής λειτουργίας μιας γεώτρησης.