Λήψη παράνομης γεώτρησης πριν από χρόνια

Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να ενδιαφερθεί η ελληνική πολιτεία με το φαινόμενο των παράνομων γεωτρήσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που αναδεικνύουν ότι περίπου 40.000 γεωτρήσεις είναι εντελώς παράνομες (δεν δηλώθηκαν ποτέ) από τις 200.000 που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Έτσι λοιπόν στο ήδη μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα από το μεγάλο αριθμό διατρήσεων έρχονται να προστεθούν και οι αδήλωτες γεωτρήσεις και πηγάδια.

Η οικολογική καταστροφή παρατηρείται περισσότερο στις γεωργικές περιοχές καθώς το 60% περίπου από το νερό των γεωτρήσεων χρησιμοποιείται στις γεωργικές καλλιέργειες.

Για την κατανόηση του όγκου της καταστροφής αρκεί να καταγράψουμε μερικά από τα προβλήματα:
• Καθολική μείωση των υδάτινων πόρων σε όλη την επικράτεια της χώρας.
• Έχει υποστεί αλλαγές ο χάρτης του υπεδάφους από τις καθιζήσεις που προκαλούν οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις.
• Αυξάνει κάθε χρόνο ο κίνδυνος από πλημμύρες που προκαλεί η καθίζηση του εδάφους.
• Παρουσιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόμενο της λειψυδρίας με άμεση επίπτωση στις αγροτικές καλλιέργειες.
• Η έλλειψη νερού λόγω των πολλών διατρήσεων πλήττει ανεπανόρθωτα τον αγροτικό πληθυσμό.
• Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη για τους επόμενους αιώνες!

Λόγω των παραπάνω το Υπουργείο είναι πλέον αποφασισμένο να σταματήσει την διαιώνιση της ανεξέλεγκτης υδροληψίας με 3 πολύ αυστηρά μέτρα:

1. Υποχρεώνει τον κάθε κάτοχο γεώτρησης ή πηγαδιού να προβεί στη δήλωσή του με σχετική άδεια που κατατίθεται στον εκάστοτε Δήμο.
2. Προσάπτει μεγάλα πρόστιμα σε όσους παρανόμησαν στο παρελθόν και δεν συμμορφώνονται με το νόμο που υποχρεώνει τη δήλωση της υπάρχουσας γεώτρησης ή πηγαδιού.
3. Δημιουργείται νομοθετικό πλαίσιο για όσους δαπανούν περισσότερο νερό από αυτό που ορίζει η άδεια με πρόσθετα πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 μέχρι 3.000 ευρώ.