Δοκιμαστική άντληση νερού

Η δοκιμαστική άντληση είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η γεώτρηση και να τοποθετηθεί η σωστή αντλία. Έτσι μετά την ανόρυξη της γεώτρησης, την εύρεση νερού και τη σωλήνωση της υδρογεώτρησης η εταιρεία μας προχωρεί σε δοκιμαστική άντληση ώστε να διαπιστωθεί το δυναμικό της γεώτρησης σε παροχή νερού και η ομαλοποίηση των γραμμών ροής.

Η ομαλοποίηση των γραμμών ροής είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι έχουμε ομαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία της γεώτρησης στο μέλλον. Κατά την δοκιμαστική άντληση νερού ανοίγουν οι πόροι του γεωλογικού υπόβαθρου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παροχή νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα το τεχνικό μας προσωπικό αντλεί χρήσιμες πληροφορίες όπως η καλή ή κακή κατασκευή, η απόδοση σε νερό, η κρίσιμη παροχή κ.α.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής γεώτρησης το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας αντλεί νερό με σταθερή ή μεταβαλλόμενη παροχή και μετράει την πτώση που προκαλείται από την άντληση. Η πτώση νερού στον υδροφόρο ορίζοντα μετράται σε διαφορετικές αποστάσεις από τη γεώτρηση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα και ακριβή.

Η πτώση της στάθμης στις αποθήκες νερού κατά τη δοκιμαστική άντληση που πραγματοποιούμε σε Αττική, Κυκλάδες και όλη την Ελλάδα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και παραμέτρους όπως η παροχή της δοκιμαστικής άντλησης, την απόσταση από τη υδρογεώτρηση άντλησης, το χρόνο της άντλησης, τη μεταβιβαστικότητα και την εναποθηκευτικότητα του υδροφόρου ορίζοντα.

Για να έχουμε νερό ποιότητας και επαρκείς ποσότητες για να καλύψουμε τις ανάγκες μας από τη γεώτρησή μας είναι απαραίτητο να γίνει η δοκιμαστική άντληση. Γνωρίζοντας αυτές τις δύο παραμέτρους αυξάνουμε τη μακροζωία και την εύρυθμη λειτουργία της γεώτρησής, ενώ ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να τραβήξουμε αλμυρό ή υφάλμυρο νερό. Επίσης με τον τρόπο αυτό προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας και οι αποθήκες νερού από αλόγιστη χρήση, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για το φυσικό μας περιβάλλον.

Όπως είπαμε κατά τη δοκιμαστική γεώτρηση απομακρύνονται χαλίκια, πέτρες, λάσπη και άμμος από την περιοχή της γεώτρησης, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά την ανόρυξη της γεώτρησης. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουν οι πόροι των πετρωμάτων και το νερό μπορεί να κινηθεί χωρίς περιορισμούς προς τη γεώτρησή μας μέσω της σωλήνωσης. Επιπλέον οι απαραίτητες μετρήσεις θα μας βοηθήσουν στην επιλογή της κατάλληλης αντλίας για την υδρογεώτρησή σας καθώς και το βάθος τοποθέτησής της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σε χαμηλές τιμές να πραγματοποιήσει δοκιμαστική άντληση σε γεωτρήσεις άμεσα και με αξιοπιστία. Η πολυετή μας εμπειρία μας έχει φέρει στην κορυφή και το μεγάλο μας πελατολόγιο είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί.

Δοκιμαστική άντληση σε γεώτρηση νερού