Τελική μορφή στο άνοιγμα πηγαδιού

Για τη γεώτρηση διάνοιξης ενός πηγαδιού, το geotriseis.com δίνει μεγάλη σημασία στην προετοιμασία, το σωστό σχεδιασμός και τον προγραμματισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία, ενώ η έλλειψη προγραμματισμού και πρόβλεψης, θα καταδικάσει με βεβαιότητα κάθε προσπάθεια.

Η προετοιμασία όμως και ο προγραμματισμός για τη διάνοιξη ενός πηγαδιού, έχει σκοπό την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών και τη δημιουργία εν τέλει …

Βήμα 1: Το σημείο που θα γίνει η γεώτρηση και η διάνοιξη του πηγαδιού, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκεται δίπλα ή κοντά σε σημεία που υπάρχει πιθανότητα να μολύνουν τα υπόγεια νερά, μέσω της γεώτρησης. Τέτοια σημεία είναι εκτροφεία ζώων, κοντά σε υπόγειες δεξαμενές καυσίμων, χώροι αποκομιδής σκουπιδιών, σηπτικά συστήματα, και μπορούν να μολύνουν σοβαρά τις υπόγειες δεξαμενές νερού. Επίσης η γεώτρηση θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος και οπωσδήποτε σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο από κτήρια.

Βήμα 2: To επόμενο βήμα έχει να κάνει με την επιλογή της μεθόδου κατασκευής του πηγαδιού. Τα περισσότερα πηγάδια σήμερα, ανοίγονται με γεώτρηση, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις σκάβονται ή ανοίγονται με χειροκίνητο εργαλείο «εμπήξεως σωλήνως» αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Για τη γεώτρηση πηγαδιών, χρησιμοποιείται πασσαλοτρύπανο ή περιστρεφόμενο εργαλείο και το χώμα απομακρύνεται είτε με κρουστικό συρματόσχοινο είτε με νερό σε ψηλή πίεση.

• Τα πηγάδια ανοίγονται με απλό σκάψιμο, όταν υπάρχει αρκετό νερό κοντά στην επιφάνεια και δεν παρεμβάλλεται βράχος. Στην αρχή ανοίγεται μια τρύπα με φτυάρι ή κάποιο ηλεκτροκίνητο εργαλείο ή κομπρεσέρ, βυθίζεται ένα σωληνωτό χιτώνιο στην τρύπα μέχρι να φτάσει τη φλέβα του νερού ή υπόγειο υδροφορέα και κατόπιν, το πηγάδι στεγανοποιείται ενάντια στην μόλυνση των υπόγειων υδάτων. Επειδή τα πηγάδια που σκάβονται, είναι πιο ρηχά από τα πηγάδια από γεώτρηση , είναι πιο εύκολο να στερέψουν όταν χαμηλώσει ο υδάτινος ορίζοντας.

• Ένας άλλος τρόπος διάνοιξης πηγαδιού είναι με την προσαρμογή ενός μεταλλικού μυτερού άκρου σε ένα δύσκαμπτο πλέγμα ή ένα διάτρητο σωλήνα, που συνδέεται με ένα χαλύβδινο σωλήνα. Το εργαλείο χτυπάει το έδαφος και περιστρέφεται μέχρι να φτάσει και να εισχωρήσει στον υδροφορέα. Το μέγιστο βάθος διάνοιξης πηγαδιού με χειρο-εργαλεία είναι 9 μέτρα, ενώ το μέγιστο βάθος για εργαλεία ισχύος είναι τα 15 μέτρα. Επειδή σε τέτοια πηγάδια, η διάμετρος του σωλήνα που χρησιμοποιείται είναι μικρή (από 3 έως 30 εκ.), για την άντληση ικανοποιητικής ποσότητας νερού, απαιτούνται πολλές παράλληλες διανοίξεις.

• Τα γεωτρύπανα διάνοιξης πηγαδιών, μπορούν να είναι είτε περιστρεφόμενοι κουβάδες, είτε μεταλλικές ράβδοι και περιστρέφονται είτε χειροκίνητα, είτε προσαρμοσμένα σε ειδικό περιστροφικό εργαλείο διάνοιξης. Εργάζονται πιο αποτελεσματικά σε αργιλώδες έδαφος που υποστηρίζει το εργαλείο γεώτρησης καθώς σκάβει και συναντούν δυσκολίες σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη με συμπυκνωμένη πέτρα. Πηγάδια που ανοίγονται με γεωτρύπανα, φτάνουν σε βάθος μέχρι 6 μέτρα για χειροκίνητα εργαλεία μέχρι 38 μέτρα περίπου για γεωτρύπανα ισχύος και με διαμέτρους από 5 έως 75 εκ.

• Τα περιστρεφόμενα τρυπάνια γεώτρησης πηγαδιών, εκτοξεύουν ψυκτικό υγρό με βάση το νερό ή πεπιεσμένο αέρα από τρύπες σε ένα περιστρεφόμενο στέλεχος, ώστε να διευκολυνθεί η διάτρηση και να αντληθούν έξω από την οπή τα προϊόντα της εκσκαφλης. Μπορούν να τρυπήσουν μέχρι 300 μ. δημιουργώντας ανοίγματα πηγαδιών με διαμέτρους μέχρι 30 εκ. Ενώ σκάβουν με μεγάλες ταχύτητες στο χώμα, συναντούν μεγάλες δυσκολίες στο βράχο.

• Τα κρουστικά καλώδια δουλεύουν όπως οι μηχανικές σφύρες με ένα τρυπάνι ή εργαλείο που κινείται πάνω κάτω με παλινδρομική κίνηση, ώστε να κονιορτοποιήσει το έδαφοςδιατρυπόντας το. Για την απομάκρυνση των υλικών από την οπή, χρησιμοποιείται νερό, όπως γίνεται και στα περιστρεφόμενα γεωτρύπανα διάνοιξης πηγαδιών. Τα κρουστικά καλώδια μπορούν να σκάψουν στα ίδια βάθη με τα περιστρεφίμενα γεωτρύπανα, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Αυτό από τη μια ανεβάζει το κόστος της διάνοιξης πηγαδιού, αλλά από την άλλη, είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος για σκάψιμο σε πετρώδη εδάφη.

• Για τη διάνοιξη πηγαδιών με τη χρήση εκτόξευσης νερού υπό πίεση, χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός με αυτόν των περιστρεφόμενων τρυπσνιών, αλλά χωρίς τον εξοπλισμό ψύξης αφού το ίδιο μέσο που τρυπάει, το νερό δηλαδή, εκτελεί και την ψύξη αλλά και την απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής. Η μέθοδος αυτή διαρκεί μερικά μόνο λεπτά, αλλά τα πηγάδια που ανοίγονται με εκτόξευση πεπιεσμένου νερού, δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε βάθος τα 15 μέτρα.. Επίσης το νερό διάτρησης πρέπει να καθαρίζεται συνέχεια ώστε να μη μολύνει τον υδροφορέα όταν εισχωρήσει σε αυτόν.

Βήμα 3: To επόμενο βήμα έχει να κάνει με την αποπεράτωση του πηγαδιού. Αφού τρυπηθεί το πηγάδι, ένας μανδύας τοποθετείται για να εμποδίσει τη διαρροή του νερού του πηγαδιού στο έδαφος περιφερειακά, αλλά και να μολυνθεί το νερό του πηγαδιού. Ο μανδύας αυτός είναι συνήθως πιο στενός από την οπή του πηγαδιού και το κενό γεμίζεται με άργιλο ή μπετόν για να στεγανοποιήσει το πηγάδι. Το βάθος του μανδύα είναι το ελάχιστο 5,5 μέτρα ή μπορεί να φτάσει σε όλο το βάθος του πηγαδιού., όταν το έδαφος είναι σαθρό ή αμμώδες. Στο μανδύα τοποθετείται σήτα για την άμμο ή τα χαλίκια και στη συνέχεια τοποθετείται η στεγανοποίηση. Η τοποθέτηση αντλίας πηγαδιών είναι απαραίτητη για να φέρει το νερό στην επιφάνεια, εκτός αν το νερό είναι ήδη υπό πίεση προς τα επάνω.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση διάνοιξης ενός πηγαδιού, απαιτεί αφενός καλή προετοιμασία και οργάνωση και αφετέρου άρτιο εξοπλισμό και σημαντική εμπειρία. Το geotriseis.com με την πολύχρονη πείρα και τον άρτιο εξοπλισμό του, σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό του, αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα, για διάνοιξη πηγαδιού, όσο μεγάλο ή όσο μικρό χρειάζεστε, με βέβαιη επιτυχία χωρίς καθόλου ρίσκο. Δεν έχετε παρά να μας εμπιστευτείτε.