Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, στοιχείο της φύσης για τη διατήρηση της ζωής, είναι το νερό. Το νερό όμως δεν συνιστά μόνο την διατήρηση της ζωής αλλά και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι το νερό δεν βρίσκεται μόνο στην επιφάνεια της γης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί με απλή παρατήρηση, αλλά και στα υπόγεια στρώματα, ώστε να χρειάζεται ειδικές μεθόδους για να εντοπιστεί.

Η εύρεση των υπόγειων υδάτων με σκοπό την αξιοποίησή τους, είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημών όπως γεωλογία, γεωτεχνολογία, περιβαλλοντολογία, χημεία και άλλες. Εκτός όμως από επιστημονικές μεθόδους, υπάρχουν και πιο πρακτικές, παρατηρητικές και φυσικές μέθοδοι για τον εντοπισμό κοιτασμάτων νερού.

Η αναζήτηση νερού ήταν από παλιά μια μαγευτική εμπειρία καθώς όλοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν το πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε η φύση με τρόπους που πολλές φορές αγγίζουν την διαίσθηση και την παραψυχολογία.

Στα άρθρα που ακολουθούν θα σας παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς τρόπους εύρεσης νερού που έχουν καθιερωθεί με βάση την εμπειρία.

Μέθοδος Ραβδοσκοπίας

Δοκιμή για ύπαρξη νερού

Φυτά που δείχνουν ύπαρξη νερού

Εκκρεμές για εντοπισμό νερού

Πώς βρίσκουμε νερό