Η αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων τις προηγούμενες δεκαετίες με τις ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και την έλλειψη νομικού πλαισίου έχει επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση, κυρίως άρδευση, κυρίως αγροτικών περιοχών. Οι παράνομες γεωτρήσεις όλα αυτά τα χρόνια επιδείνωσαν το πρόβλημα.

Η ένταση του προβλήματος έγινε τόση, ώστε η πολιτεία αναγκάζεται να λάβει αφενός μέτρα πρόληψης και αφετέρου, αυστηρά μέτρα καταστολής, για τον περιορισμό κατά το δυνατόν, των απωλειών. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης και ελέγχου είναι η άδειες γεωτρήσεων και ένα άλλο εξίσου σημαντικό, είναι να τοποθετηθεί υποχρεωτικά, υδρόμετρο γεώτρησης.

Το υδρόμετρο γεώτρησης είναι μια συσκευή που μετράει τον όγκο του νερού που περνάει απ αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υδρόμετρων ανάλογα με το είδος του νερού που μετράνε, τις διατάσεις τους, τον τρόπο που γίνεται η μέτρηση και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα.

Ακριβές όργανο μετρητή νερού

Υπάρχουν δηλαδή υδρόμετρα γεώτρησης για ζεστό νερό και για κρύο νερό. Επίσης υπάρχουν υδρόμετρα υγρού τύπου και ξηρού τύπου. Στα υδρόμετρα γεώτρησης υγρού τύπου η μετάδοση κίνησης από την φτερωτή στο σύστημα καταγραφής γίνεται μηχανικά επιτρέποντας την είσοδο νερού. Στα υδρόμετρα ξηρού τύπου, η μετάδοση στον καταγραφικό μηχανισμό γίνεται μαγνητικά. Ο μηχανισμός μέτρησης είναι σε στεγανό θάλαμο και δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Μια άλλη διαφοροποίηση για τα υδρόμετρα γεωτρήσεων, έχει να κάνει με τον τρόπο που μετράνε. Υπάρχουν λοιπόν υδρόμετρα μετατόπισης και υδρόμετρα ταχύτητας. Η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την ακριβή μέτρηση νερού.

Στα υδρόμετρα μετατόπισης, ο όγκος του νερού που εισέρχεται στο θάλαμο του υδρόμετρου, μετακινεί ένα έμβολο ή ένα δίσκο και η κίνηση αυτή με ειδικό τρόπο μεταφράζεται σε μέτρηση του όγκου του διερχόμενου ρευστού. Στο υδρόμετρο μέτρησης ταχύτητας, το διερχόμενο νερό περιστρέφει μια φτερωτή. Η ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής με δεδομένη τη διατομή εισόδου του νερού, μεταφράζεται σε διερχόμενη ποσότητα σε κυβικά μέτρα ή κυβικά πόδια.

Μια άλλη κατηγορία μετρητών γεώτρησης έχει να κάνει με το αν στο σύστημα μέτρησης καταφθάνει το νερό από μια κατεύθυνση (απλής ριπής - ) ή αν από πολλές κατευθύνσεις (πολλαπλής ριπής).

Σαφώς υπάρχουν και ηλεκτρονικοί υδρομετρητές, στους οποίους, η μέτρηση γίνεται με αντίστοιχους τρόπους.

Η επιλογή του τύπου του υδρομέτρου γεώτρησης, εξαρτάται από τη χρήση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της γεώτρησης, από τις απαιτήσεις της ακριβείας μέτρησης, από τον όγκο του νερού που πρέπει να μετρηθεί, από τις διαστάσεις των αγωγών του νερού και όπως είναι φυσικό από το κόστος και την ποιότητα κατασκευής του υδρόμετρου γεώτρησης.

Γενικά το κόστος ενός υδρομέτρου γεώτρησης ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδρόμετρου, όπως αναφέρονται παραπάνω και κυμαίνεται από 20€ έως και περισσότερο από 350€. Οι τιμές στα υδρόμετρα γεωτρήσεων θα λέγαμε ότι εξαρτώνται σε γενικές γραμμές από τη χώρα προέλευσης, από την ακρίβεια του αισθητήρα του οργάνου και από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή καθώς τα στοιχεία του θα πρέπει να μην επηρεάζονται από την υγρασία. Σε γενικές γραμμές ένας αξιόπιστος μετρητής νερού είναι ακριβότερος σε σχέση με έναν φθηνό υδρομετρητή που μπορεί να υστερεί στην ακρίβεια μέτρησης.

Τα υδρόμετρα λοιπόν είναι επιβεβλημένο πλέον να τοποθετηθούν όχι μόνο σε νέα γεωτρήση, αλλά και σε παλαιά γεώτρηση. Και θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η τοποθέτηση υδρομέτρου γεώτρησης ακόμα και σε παράνομες γεωτρήσεις, δεν είναι άσκοπη, αφού μπορούν με αυτό να ανιχνεύονται διαρροές στο σύστημα και ως εκ τούτου, άσκοπη απώλεια νερού, κάτι τόσο σημαντικό για την εποχή μας.

Υδρόμετρα κατάλληλα για γεωτρήσεις νερού