Μια από τις έντονα χρησιμοποιούμενες Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) τελευταία, είναι η γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια. Σε αντίθεση με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μέσω των ηλιακών θερμοσίφωνων, όπου το κόστος είναι αρκετά χαμηλό, η εκμετάλλευση Των άλλων ΑΠΕ, όπως και της γεωθερμίας, κοστίζει περισσότερο.

Το κόστος γεωθερμίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η γεωθερμία χρησιμοποιείται βασικά για θέρμανση ή ψύξη κτιριακών συγκροτημάτων και εδώ μιλάμε για την αβαθή γεωθερμία με θερμοκρασίες μέχρι 25 ̊C και βάθη μέχρι 150 μέτρα. Είναι ακόμα και σ’ αυτό το περιορισμένο πεδίο της γεωθερμίας οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος πάρα πολλοί, ώστε ακόμα και για μια μικρή εγκατάσταση, πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μελέτη, για να καταλήξουμε στο τελικό κόστος.

Κατ ́ αρχήν το κόστος επηρεάζεται από το μέγεθος της εγκατάστασης γεωθερμίας, ήτοι από το μέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων που θέλουμε να θερμάνουμε ή ψύξουμε. Είναι λογικό ότι το κόστος εγκατάστασης γεωθερμίας για μια οικία είναι αρκετά μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος για κάλυψη ενός κτιρίου γραφείων. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από το μέγεθος των κτιρίου, εξαρτάται άμεσα η έκταση της εκσκαφής ή το βάθος της γεώτρησης γεωθερμίας, κάτι που επίσης και παράλληλα επηρεάζει το κόστος. Περισσότερες γεωτρήσεις γεωθερμίας θα χρειαστούμε αν πρέπει να καλύψουμε ένα μεγαλύτερο κτήριο, σε σχέση με ένα μικρότερο.

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει ταυτόχρονα το κόστος γεωθερμίας είναι η έκταση γύρω από το κτίριο που έχουμε στη διάθεσή μας για να σκάψουμε. Αν ο χώρος δεν μας επιτρέπει την εγκατάσταση οριζόντιου γεωεναλλάκτη που σαφώς είναι φθηνότερος, θα χρειαστεί μόνο το σκάψιμο ενός ρηχού σκάμματος, θα πρέπει να επιβαρυνθούμε τα έξοδα γεωτρήσεων γεωθερμίας με βάθος αρκετών μέτρων για να εγκαταστήσουμε κάθετους γεωεναλλάκτες, με σαφώς μεγαλύτερα κόστη. Το μέγεθος δε του κτηρίου θα καθορίσει τον αριθμό των γεωτρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Αν κοντά στις εγκαταστάσεις μας βρίσκεται μια λίμνη ή υπόγεια ύδατα, θα χρειαστούμε ένα ανοικτό σύστημα γεωεναλλάκτη γεωθερμίας και στην κάθε περίπτωση από αυτές τις δύο το κόστος θα είναι διαφορετικό. Αν δηλαδή έχουμε κοντά μια λίμνη, το κόστος θα περιοριστεί στις σωληνώσεις και τις αντλίες και δεν θα συμπεριλάβει εκσκαφές ή γεωτρήσεις. Αν πάλι δεν έχουμε δυνατότητα για ανοικτό σύστημα, θα χρησιμοποιήσουμε κλειστό γεωεναλλάκτη με αντίστοιχη διαφορά στο τελικό κόστος.

Γεγονός πάντως είναι ότι για να έχουμε μια σωστή εκτίμηση του κόστους μιας επένδυσης για σύστημα γεωθερμίας, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν σωστά όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ειδικούς επιστήμονες. Είναι βέβαιο δε, ότι η πιο συμφέρουσα τιμή δεν είναι πάντοτε η μικρότερη. Το τελικό κόστος πρέπει να υπολογιστεί σωστά ώστε από τη μια η τιμή να είναι πάντα οικονομική και από την άλλη να μην είναι η μικρότερη σε σημείο ώστε η επένδυση να αποβεί συμφέρουσα και επικερδής και όχι προχειρομελετημένη, φθηνή και ζημιογόνα.