Φυτά που βοηθάνε στην εύρεση νερού

Ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος για να καταλάβουμε αν υπάρχουν κοιτάσματα νερού στο υπέδαφος ενός κομματιού γης, είναι να παρατηρήσουμε τα είδη των φυτών που φύονται σε εκείνο το σημείο. Η ύπαρξη συγκεκριμένων φυτών δηλώνουν την ύπαρξη υπόγειων νερών. Αν τα φυτά είναι πυκνά και χλωρά, αυτό σημαίνει ότι τα υπόγεια ύδατα είναι διαρκή, πλούσια και σε βάθος. Αν τα φυτά είναι μαραμένα, τότε δηλώνεται ότι τα νερά είναι όχι διαρκή, είναι κοντά στην επιφάνεια και είναι αδύνατα.

Τα φυτά που φανερώνουν την ύπαρξη νερού και μας δίνουν ελπίδες για να σκάψουμε εκεί είναι, η λυγαριές, το τριφύλλι, τα βρύα, τα βούρλα, οι λεπτές και μαλακές καλαμιές, η κόνυζα και η ραγάζια. Τα συγκεκριμένα φυτά θα τα δούμε να φύονται μόνα τους κάπου, προδίδοντας την ύπαρξη υπόγειου νερού.

Άλλα φυτά που μαρτυρούν την ύπαρξη νερού είναι οι βάτοι, το άγριο τριφύλλι, η περικοκλάδα, η αγριοσυκιά, το ξυνολάπαθο, τα ηλιοτρόπια, η αγριοφτελιά, ο αγριοδιόσμος, τα χρυσάνθεμα, το βρωμόχορτο, το κοντυλόχορτο, η αγριάδα, η κύπερη, το νυχάκι, το χιλιόχορτο, το πολυτρίχι, η χαμολεύκα, το πολυγόνατο, ο χαμολειός, το πεντάνευερο και άλλα φυτά.

Η ύπαρξη όλων αυτών των φυτών μας δίνει τη δυνατότητα να υποψιαστούμε ότι υπάρχουν υπόγεια νερά και έχουμε ελπίδα να σκάψουμε εκεί, να επιτύχουμε βρίσκοντας. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνδιαστικά υποδεικνύουν ύπαρξη υπόγειων υδάτων και θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτά.