Μοντέρνα κατασκευή πηγαδιού νερού

Η υλοποίηση ενός πηγαδιού απαιτεί τον κατάλληλο σχεδιασμό πριν την κατασκευή του. Παρακάτω παρουσιάζονται τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται:

Βήμα 1: Πριν ξεκινήσει το σκάψιμο για τη διάνοιξη ενός πηγαδιού, πρέπει να προϋπολογιστεί το ανάλογο κόστος και να ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά για αυτό, σε σχέση με το κόστος για σύνδεση με κάποιο δίκτυο ή με την αγορά νερού από υδροφόρες. Σαφώς το κόστος για γεώτρηση νερού είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, με το επιπλέον ρίσκο της πιθανότητας να βρεθεί νερό μικρής ποσότητας ή κακής ποιότητας . Εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της αντλίας και των σωληνώσεων καθώς και της συντήρησης του πηγαδιού. Αν και φαίνεται ότι η ζυγαριά γέρνει στην πλευρά σύνδεσης με το δίκτυο, υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής για σύνδεση ή λόγω αυξημένης κατανάλωσης νερού η διάνοιξη πηγαδιού είναι πιο συμφέρουσα, όταν υπάρχει ικανή ποσότητα νερού σε εφικτό βάθος.

Βήμα 2: Πρέπει σαφώς να εντοπιστεί εξαρχής και να είναι γνωστό το σημείο που θα γίνει η διάνοιξη του πηγαδιού, ώστε να προγραμματιστεί ο τρόπος και η πρόσβαση στο σημείο αυτό και αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες γεωλογικές μελέτες, να διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής άδειας από την πολιτεία.

Βήμα 3: Σημαντική βοήθεια στην επιλογή της τοποθεσίας γεώτρησης για διάνοιξη πηγαδιού παίζει η αναζήτηση καταγραφών που να δείχνουν την τοποθεσία διάνοιξης πηγαδιών στην ίδια ιδιοκτησία στο παρελθόν. Οι καταγραφές αυτές σε αρχεία των σχετικών υπηρεσιών, αναφέρουν το βάθος που έφτασε κάθε πηγάδι, αν βρέθηκε τελικά νερό και επίσης την ποσότητα και την ποιότητά του.

Βήμα 4: Το να ανατρέξει κάποιος σε τοπογραφικά και γεωλογικά αρχεία και χάρτες, είναι ένα σημαντικό επόμενο βήμα για την επιτυχημένη διάνοιξη ενός πηγαδιού. Μπορεί τα αρχεία αυτά να μην είναι τόσο χρήσιμα όσο τα αρχεία γεωτρήσεων, αλλά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη θέση του υδάτινου ορίζοντα και τις ανωφέρειες και κατωφέρειες του υπεδάφους, ώστε να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ή σωστή θέση διάνοιξης.

• Οι υδάτινες λεκάνες δεν είναι πάντοτε σε ομοιόμορφα επίπεδα αλλά ακολουθούν τις διαφορές στάθμης του εδάφους. Οι υδάτινες λεκάνες κοντά στις κοιλάδες ειδικά αυτές που σχηματίζονται από ποτάμια είναι κοντά στην επιφάνεια και είναι σε μεγάλο βάθος σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Βήμα 5: Πολλές φορές και ειδικά εκεί που τα αρχεία δεν υπάρχουν, πολλές πληροφορίες για τις θέσεις παλαιών πηγαδιών σε μια ιδιοκτησία όπως για το πόσο νερό έδωσε το κάθε πηγάδι, θυμούνται και έχουν οι ηλικιωμένοι που μένουν εκεί γύρω, Οπότε η συμβουλή από αυτούς είναι καθοριστικής σπουδαιότητας.

Βήμα 6: Ζητήστε βοήθεια από τους εμπειρογνώμονες. Τις περισσότερες φορές οι υπάλληλοι των σχετικών υπηρεσιών μπορούν να δώσουν γενικές και χρήσιμες πληροφορίες και να κατευθύνουν την έρευνα αναζήτησης στη σωστή κατεύθυνση. Σαφώς δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα μιας συμβολής από έναν επαγγελματία υδρολόγο για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Βήμα 7: Ζητήστε τις άδειες που απαιτούνται για τη γεώτρηση διάνοιξης ενός πηγαδιού. Συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές ώστε να ξέρετε ποιες άδειες πρέπει να έχετε ώστε να μην έχετε εμπλοκές όταν ξεκινήσετε τις εργασίες γεώτρησης για διάνοιξη ενός πηγαδιού.

Το Geotriseis.Com θα σταθεί δίπλα σας σε όλα τα στάδια της κατασκευής αλλά και επισκευής του πηγαδιού σας με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει. Καλύπτουμε την Αθήνα και όλο το λεκανοπέδιο Αττικής (Γλυφάδα, Βούλα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη, Αρτέμιδα, Αχαρνές, Κηφισιά, Ανάβυσσο, Λαγονήσι, Σαρωνίδα κ.α.).