Δειγματοληψία νερού από γεώτρηση

Η εταιρεία μας εδώ και χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα των γεωτρήσεων στην Αττική, τις Κυκλάδες και την υπόλοιπη Ελλάδα έχοντας σαν βασικό γνώμονα τον επαγγελματισμό, τη γρήγορη εξυπηρέτηση και τις φιλικές τιμές. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να παραλείψουμε να κάνουμε την απαραίτητη δειγματοληψία νερού πριν προχωρήσουμε στην ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης.

Η χημική ανάλυση του νερού είναι μια διαδικασία υποχρεωτική για όλες τις γεωτρήσεις, μιας και έτσι μπορούμε να δούμε την ποιότητα του νερού που υπάρχει στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα επιθυμητά αποτελέσματα της ανάλυσης σχετίζονται με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε στο νερό. Έτσι για παράδειγμα άλλες είναι οι προδιαγραφές όταν πρόκειται για γεώτρηση άρδευσης και άλλες για γεώτρηση πόσιμου νερού ή για γεώτρηση πισίνας.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας πως πραγματικά καθαρό νερό χωρίς καθόλου επιμολυντές, ουσίες δηλαδή που το μολύνουν, δεν υπάρχει. Οι ουσίες αυτές μπορεί να υπάρχουν φυσικά στο νερό (από την επαφή του με τα πετρώματα) ή να οφείλονται στην δραστηριότητα του ανθρώπου όπως γεωργία, βιομηχανία κ.α. Είναι οργανικές και ανόργανες ενώσεις καθώς και μικρόβια που δρουν επιβαρυντικά για την ποιότητα του νερού. Είναι λοιπόν σαφές πως η ανάλυση του νερού είναι απαραίτητη!

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση του νερού της γεώτρησής σας σε συνεργασία με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια τα οποία εγγυόνται την ανίχνευση επιμολυντών ακόμα και σε πολύ μικρή ποσότητα. Ο εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και οι άρτια καταρτισμένοι χημικοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάλυση του νερού.

Οι παράμετροι οι οποίοι προσδιορίζονται σε μια τυπική χημική ανάλυση νερού είναι η σκληρότητα, το pH, η αγωγιμότητα (EC) και τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS). Ακόμα γίνεται προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων που μπορεί να υπάρχουν στο νερό όπως σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο, κάδμιο, αρσενικό, ψευδάργυρος, μόλυβδος, χρώμιο και νικέλιο. Επιπλέον γίνεται εξέταση ανιόντων (βρωμιούχα, φθοριούχα, χλωριούχα, φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη και θειϊκά) και κατιόντων (νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο, αμμώνιο και ασβέστιο). Τέλος γίνεται η μικροβιολογιή ανάλυση του νερού για την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών όπως Escherichia coli και coliforms καθώς και της ολικής μικροβιακής χλωρίδας (ΟΜΧ). Κατά τη φυσικοχημική ανάλυση εξετάζονται το χρώμα, η οσμή, η γεύση και η θολερότητα του νερού γεώτρησης.

Η δειγματοληψία και η εξέταση του νερού της γεώτρησης είναι απαραίτητη μιας και κακής ποιότητας νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας στον καταναλωτή ενώ παράλληλα φθείρει τις οικιακές συσκευές γρήγορα. Γίνεται λοιπόν σαφές πως η ανάλυση του νερού είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε την ποιότητα νερού που υπάρχει και καλό είναι να επαναλαμβάνεται τακτικά.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με καταξιωμένο εργαστήριο φυσικοχημικών και μικροβιακών αναλύσεων το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε χαμηλό κόστος. Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι να προσφέρει στους πελάτες της νερό κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται κάτι το οποίο διασφαλίζεται με τη δειγματοληψία και την εξέταση του νερού από το επιστημονικό προσωπικό.