Εταιρεία γεωτρήσεων

Παρέχουμε τις πλέον οικονομικές γεωτρήσεις σε όλη την Ελλάδα!

Υδρογεωτρήσεις, γεωτρήσεις ορυκτών, γεωτρήσεις γεωθερμίας, γεωτρύπανα, γεωτρήσεις νερού μεγάλου βάθους, αντλίες νερού & άρθρα σχετικά των γεωτρήσεων.

Για τους επαγγελματίες των γεωτρήσεων προβληθείτε στον...

Γεωτρήσεις - Οδηγός γεωτρήσεων στην Ελλάδα

Γεωτρύπανο για γεωτρήσεις νερού μεγάλου βάθους

Γεώτρηση είναι η διάνοιξη οπής στο έδαφος σε κατάλληλο βάθος και διάμετρο, ώστε να βρεθεί ο υδροφόρος ορίζοντας για την άντληση νερού ή με σκοπό την εκμετάλλευση της γεωθερμίας. Σε κάποιες των περιπτώσεων αναφέρεται και η γεώτρηση πετρελαίου που φυσικά ασκείται σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Η γεώτρηση πραγματοποιείται με τα κατάλληλα μηχανήματα που ονομάζονται γεωτρύπανα. Υπάρχουν δηλαδή 3 βασικά είδη γεωτρήσεων, οι γεωτρήσεις πετρελαίου, οι υδρογεωτρήσεις (γεωτρήσεις νερού) και οι γεωτρήσεις γεωθερμίας.

Για κάθε είδος γεώτρησης, χρησιμοποιείται και το κατάλληλο είδος γεωτρύπανου. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι γεωτρύπανων, τα περιστροφικά και τα κρουστικά. Ανάλογα λοιπόν με τη μορφολογία του εδάφους, χρησιμοποιείται ο κατάλληλος τύπος γεωτρύπανου. Σε βραχώδη και σκληρά εδάφη επιλέγονται τα κρουστικά γεωτρύπανα, ενώ σε μαλακά εδάφη, τα περιστροφικά. Υπάρχουν και κάποιες γεωτρήσεις για ειδικούς σκοπούς που είναι οι γεωτρήσεις για μικροπασσάλους, για αγκύρια, για τσιμεντενέσεις και οι εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις.

Για να πραγματοποιηθεί μια γεώτρηση νερού ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα όπως αναφέρονται παρακάτω. Κατ’ αρχήν γίνεται μελέτη του εδάφους της περιοχής και του χώρου για τον καθορισμό του ακριβούς σημείου που θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση από γεωτεχνικούς και μηχανολόγους μηχανικούς. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας. Παράλληλα γίνεται μελέτη για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο χώρο που θα εγκατασταθούν, το γεωτρύπανο και τα υπόλοιπα μηχανήματα που θα εκτελέσουν τη γεώτρηση. Παράλληλα για δυσπρόσιτες περιοχές κυρίως, εξασφαλίζεται ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα και νερό που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των μηχανημάτων της γεώτρησης.

Η πραγματοποίηση της γεώτρησης έπεται του προϋπολογισμού και της συμφωνίας για τη γεώτρηση αυτή. Ο τρόπος και η διάρκεια της διαδικασίας γεώτρησης εξαρτώνται από τη χρήση ήτοι το είδος της γεώτρησης, από τη μορφολογία του εδάφους, από το βάθος και τη διάμετρο γεώτρησης, από τη δυσκολία πρόσβασης των μηχανημάτων στο χώρο εργασιών και από την πιθανότητα να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Τέτοιες εργασίες είναι οι τσιμεντενέσεις για στεγανοποίηση ή για ενίσχυση του εδάφους.

Η απαραίτητη επόμενη φάση για την ολοκλήρωση της γεώτρησης είναι η διασωλήνωση. Χρησιμοποιούνται δύο δίκτυα σωλήνωσης. Σωλήνωση για μεταφορά νερού ή θερμότητας υπεδάφους και ανθεκτική σωλήνωση για ενίσχυση και στεγανοποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης από ανεπιθύμητη εισροή από τον υδροφόρο ορίζοντα. Το είδος και το υλικό των σωλήνων που απαιτούνται εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης. Οι σωλήνες συνήθως είναι πλαστικοί, μεταλλικοί γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι.

Η τελευταία φάση της γεώτρησης περιλαμβάνει το γέμισμα του κενού μεταξύ του σωλήνα ενίσχυσης και των τοιχωμάτων της διάτρησης με θερμό-αγώγιμο υλικό ή με υποβαθμισμένο ποταμίσιο χαλίκι, για λόγους προστασίας της γεώτρησης. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου βάθους είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικής αντλίας η οποία εγκαθίσταται είτε στην επιφάνεια είτε υπογείως και είναι μεγέθους και ισχύος ανάλογων με τα χαρακτηριστικά της άντλησης.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη γεώτρηση, έπεται ο καθαρισμός και η ανάπτυξη της γεώτρησης για τη μέγιστη απόδοση άντλησης και τη σωστή λειτουργία της αντλίας. Στη δοκιμαστική άντληση που ακολουθεί διαπιστώνονται η παροχή και η πτώση στάθμης ώστε να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά για τη σωστή επιλογή της αντλίας.

Το Geotriseis Com ευελπιστεί να γίνει ο μεγαλύτερος οδηγός σε θέματα γεωτρήσεων με σκοπό να παρέχει έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για το κάθε είδος γεώτρησης, τις οποίες επιμελούνται γεωλόγοι, τεχνικοί γεωτρυπάνων, μεταλλειολόγοι, μηχανικοί και περιβαλλοντολόγοι.

 • Αδειοδότηση γεώτρησης
  Αδειοδότηση γεώτρησης

  Έλεγχος αιτήσεων και παροχή άδειας για γεώτρηση νερού ή άλλου τύπου γεώτρησης για ιδιώτες...

 • Χαρτογράφηση γεωτρήσεων
  Χαρτογράφηση γεωτρήσεων

  Αναφορές σχετικές με το χάρτη των υδρογεωτρήσεων και τους υδάτινους πόρους στην Ελλάδα...

 • Κόστος γεώτρησης
  Κόστος γεώτρησης

  Οι παράγοντες κόστους γεώτρησης. Οι τιμές που επικρατούν στην αγορά για γεωτρήσεις νερού...

 • Άνοιγμα πηγαδιού
  Άνοιγμα πηγαδιού

  Όλα τα βήματα που απαιτούνται στη διάνοιξη ενός πηγαδιού. Εξοπλισμός, γεωτρύπανα, στεγανοποίηση...

Άρθρα γεωτρήσεων