Σωλήνωση και εγκατάσταση σε γεώτρηση νερού

Η σωλήνωση της γεώτρησης είναι μια διαδικασία που απαιτεί λεπτομέρεια, εμπειρία και τεχνογνωσία κάτι που σας προσφέρει η εταιρεία μας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωτρήσεων εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η πείρα μας στο χώρο των γεωτρήσεων σας εγγυάται τις καλύτερες υπηρεσίες της αγοράς σε τιμές έκπληξη.

Η σωλήνωση της γεώτρησης αποτελεί το επόμενο στάδιο της διάνοιξης της γεώτρησης και σκοπό έχει να δυναμώσει και να συγκρατήσει τα τοιχώματα. Είναι μια από τις σημαντικότερες φάσεις κατασκευής μιας και η σωστή ενίσχυση που γίνεται μετά τη διάτρηση του εδάφους εγγυάται την άρτια και πολυετή λειτουργία της γεώτρησης.

Η επιλογή των σωστών υλικών για τη σωλήνωση της γεώτρησης είναι μεγάλης σημασίας. Ο κατασκευαστής της γεώτρησης διαλέγει τα υλικά ανάλογα με την γεωλογία του εδάφους, τα πετρώματα που υπάρχουν, στο βάθος της γεώτρησης και τη χρήση της. Εκτός από το υλικό της σωλήνωσης σημαντικό ρόλο παίζει και το πάχος που πρέπει να επιλέξει ο τεχνικός. Η πολυετής εμπειρία μας και βαθιά γνώση της γεωλογίας και των υλικών αποτελούν εγγύηση πως θα επιλέξουμε για εσάς τα σωστά υλικά στο σωστό κόστος που θα εγγυηθούν χρόνια λειτουργίας στη γεώτρησή σας.

Η σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη σωλήνωση της γεώτρησης μπορεί να είναι ανοξείδωτοι, χαλύβδινοι, PVC, γαλβανισμένοι, φιλτροσωλήνες και άλλα ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε γεώτρησης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ευκαμψία και αντοχή ενώ θα πρέπει να πληρούν παράλληλα ορισμένες προδιαγραφές. Η εταιρεία μας έχει άριστη γνώση των υλικών καθώς και των προδιαγραφών ώστε να επιλέξει για εσάς τις σωληνώσεις που θα προσφέρουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής στη γεώτρησή σας.

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό, λόγω της εμπειρίας του αλλά και της υψηλής τεχνογνωσίας, επιλέγει για εσάς τα πιο κατάλληλα υλικά για τη σωλήνωση της γεώτρησής σας. Ο μεγάλος αριθμός έργων που έχουμε αναλάβει στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση της άριστης δουλειάς που κάνουμε. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς.