Οι συνεργάτες του Geotriseis.Com καλύπτουν τις υπηρεσίες γεωτρήσεων νερού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προσφέροντας τυν υψηλή τους τεχνογνωσία από έμπειρους μηχανικούς και γεωλόγους σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που παρέχονται στους υποψήφιους πελάτες.

Για την επίτευξη των έργων υδρογεωτρήσεων χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός με γεωτρύπανα και αντλίες νερού υψηλής τεχνολογίας σε όλη την περιφέρεια του νομού Θερσσαλονίκης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γεωτρήσεις χαμηλού ρίσκου στην εύρεση νερού χάρη στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε.

Οι συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη θα σας βοηθήσουν στην σωστή εκτίμηση πριν την επίτευξη του έργου και θα σας παρέχουν όλα τα απαρραίτητα έγγραφα - δικαιολογητικά για την άδεια γεώτρησης. Επίσης καλύπτεται η συντήρηση και σε βάθος χρόνου, κυρίως στα ευπαθή στοιχεία όπως είναι οι αντλίες νερού, το μοτέρ γεώτρησης και οι σωληνώσεις.