Διάφορα άρθρα σχετικά με τον ευρύτερο χώρο της γεώτρησης στην Ελλάδα.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα φιλοξενηθούν πληροφοριακά κείμενα που σχετίζονται κυρίως με τις γεωτρήσεις νερού ή αλλιώς υδρογεωτρήσεις!

Παράνομες γεωτρήσεις

Υδρογεωτρήσεις και οικολογία

Γεώτρηση σε υπόγειο

Βουλωμένη γεώτρηση