Η βουλωμένη γεώτρηση είναι ένα φαινόμενο που η τεχνική μας ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει συχνά. Αρκετές φορές οι γεωτρήσεις βουλώνουν, με αποτέλεσμα το νερό που μας παρέχουν να είναι λασπωμένο, να έχει μικρή πίεση ή και πολλές φορές να μην έχουμε καθόλου νερό είναι η λάσπη, το χώμα ή η άμμος που μαζεύονται σε αυτή.

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα με μια τακτική συντήρηση της γεώτρησης τον απαραίτητο καθαρισμό, κάτι που εμείς συστήνουμε ανεπιφύλακτα, μιας και μα τον τρόπο αυτό αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Οι τιμές για συντήρηση και καθαρισμό της γεώτρησης είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Ξεβούλωμα γεώτρησης

Σε περίπτωση που έχετε αμελήσει να καθαρίσετε τη γεώτρησή σας και το νερό που βγαίνει είναι χαμηλής ποιότητας πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να δώσουμε τη λύση που πρέπει. Η λάσπη εκτός από το βούλωμα της γεώτρησης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ζημιές στην αντλία νερού με αποτέλεσμα να χρειάζεται επισκευή ή αντικατάστασή της κάτι που έχει μεγάλο κόστος. Επιπλέον η λάσπη μαζεύεται στο εσωτερικό των σωληνώσεων, κάθεται στα φίλτρα νερού και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα μέχρι το πλήρες φράξιμο της γεώτρησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταλαβαίνουμε ότι το ξεβούλωμα της γεώτρησης είναι μια άμεση υποχρέωση αν θέλουμε να συνεχίσουμε να αντλούμε νερό.

Όπως βλέπετε η βουλωμένη γεώτρηση δεν μειώνει μόνο την ποιότητα του νερού αλλά μπορεί να επιβαρύνει και σημαντικά την τσέπη σας. Η συμβουλή μας είναι με το που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την παροχή νερού στη γεώτρησή σας να έρθετε αμέσως σε επικοινωνία μαζί μας για να προβούμε άμεσα και οικονομικά σε καθαρισμό της γεώτρησης.